W programie Animaker są dostępne dwa efekty kamery. Są to kamera statyczna i kamera dynamiczna.

  1. Aby dodać efekty kamery, kliknij oś czasu kamery.

2. Przeciągnij krawędzie kamery na obszar, na którym chcesz się skupić.

3. Wybierz opcję kamery, klikając złotą ikonę na osi czasu.

Statyczna kamera natychmiast skupi się na zaznaczonym obszarze, podczas gdy dynamiczna kamera powoli przesunie się w jego stronę.

Uwaga: Możesz dostosować szybkość przybliżania na osi czasu, przesuwając różowy element osi czasu dla kamery dynamicznej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?