Tak! Możesz dodać do wideo wiele ścieżek dźwiękowych, które zostaną odtworzone jednocześnie.

Aby dodać wiele utworów muzycznych:

  1. Kliknij plik muzyczny lub lektora i dodaj je do animacji.

  2. Kliknij inny utwór muzyczny lub nagranie lektora i dodaj je do utworu.

  3. Możesz dodać tyle ścieżek dźwiękowych, ile to konieczne.

Aby dostosować głośność utworów, kliknij je na osi czasu. Pojawi się opcja dostosowania głośności.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?